7 Şubat 2013 Perşembe

Duygulanım Bozuklukları (Afective Dısorders)

Affektif bozukluklarda temel mizaç ( temperament) ve duygu durumu (mood)  değişikliği vardır. Bu değişiklikler aşırı ve ortama uymayan boyutlara erişir, affektif bozuklukların klinik tablolarını oluşturur.

Günümüzde affektif bozukluklara bağlı hastaların tanısı ve sınıflandırılmasına ilişkin değişik yaklaşımlar vardır. Günlük uygulamaya en yatkın yaklaşım affektif bozuklukların birincil (primary) ve ikincil (secondary) olarak ayrılmasıdır.

Bu sınıflandırmada birincil affektif bozukluklar daha önce ruh hastalığı geçirmeyen, sadece deprasyon veya mani geçirmiş vakaları içerir.

Birincil affektif bozukluklar tek uçlu (unipolar) yada iki uçlu (bipolar) olabilir. Tek uçlularda tek yada tekrarlayan depresyon nöbetleri birbirini izler.

İkincil affektif bozukluklar ya organizmanın sistemik hastalıkları sırasında ya da başka ruh hastalığı olanlarda görülür.

Affektif bozuklukların birincil ikincil ayırımı ve bu ayırım içinde yer alan klinik tablolar dışında bunlara ek alarak siklotimik (cyclothymic) , distimik (dysthymic) , atipik (atipic) ve reaktif (reactive) ,yaş dönümü affektif bozuklukları vardır.


Duygulanım Bozuklukları (Afective Dısorders)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder