6 Şubat 2013 Çarşamba

Alt Çenenin Yerel Büyüme ve Gelişimi

Alt çene morfolojik olarak değilse de, fizyolojik ve gelişim açısından üçe ayrılarak incelenir.
1. Basal kısım; çene ucundan baÅŸlar nervus alveolaris inferior’u takip ederek alt çene kondilinde sona erer.
2. Muskuler kısım; gonion (angulus) bölgesini ve processus muscularis (processus coronoideus) bölgelerini kapsar. Angulus mandibularis bölgesine dıştan musculus masseter, içten ise mus-culus pterygoideus internus yapışır. Processus muscularis (coronoideus)’e ise musculus temporalis yapışır. Büyüme sonucunda alt çene translasyonu (deplacement); ön kafa kaidesine (SN) göre alt çenenin anterior veya pos-terior rotasyon yapması ÅŸeklinde olmaktadır . Bu rota­syonlar alt çene angulus bölgesine içten ve dıştan yapışan kas bağı sayesinde olmaktadır. Alt çene muscular bölgelerinin büyüme ve geliÅŸimi, buralara yapışan kasların fonksiyonlarının etkisi altındadır. ÖrneÄŸin bu kasların fonksiyon eksikliÄŸinde bu bölgelerde atrofiye varan geliÅŸim eksiklikleri, fonksiyon fazlalığında ise aşırı geliÅŸim söz konusu ola­bilmektedir.
3. Alt çenenin fonksiyonel ve geliÅŸim açısından üçüncü bölümü de alveol kemiÄŸi kısmıdır. Alveoler kısım doÄŸumda daha oluÅŸmamıştır . Çünkü alveoler kemiÄŸin büyümesinde itici güç diÅŸlerin geliÅŸimidir. Bunun da kanıtı diÅŸlerin total agenesis’inde alveol kemiÄŸi oluÅŸmamasıdır. Bunun tersi de doÄŸru olup, yaÅŸlılıkta bütün diÅŸler kaybedilirse alveol kemiÄŸi rezorbe olarak yok olmaktadır. DoÄŸumda hiçbir sürekli diÅŸin kalsifikasyonu baÅŸlamamış olup, daha çan organı safhasındadırlar. Süt diÅŸlerine gelince, doÄŸumda hiçbir süt diÅŸinin kök kalsifikasyonu baÅŸlamamış olup, yalnız mine kalsifikasyonu baÅŸlamıştır. Bu nedenle doÄŸumda alveol kemiÄŸi daha oluÅŸmamıştır. DiÅŸlerin geliÅŸimi ilerledikçe alveol kemiÄŸi de büyüyecektir.

Kondil kıkırdağı dışında alt çenenin bütün yüzeyi periost ile örtülüdür. Kondil kıkırdağının en üst tabakası da periosta benzetilebilecek doğurgan bir bağ dokusundan oluşmuştur. Üst çenede olduğu gibi alt çenenin sutural bağlantısı yoktur. Bu nedenle alt çene iki tür kemik yapımıyla büyümektedir, l. Kondil kıkırdağı büyümesiyle olan endokon-dral kemikleşme ve 2. periostal yüzeylerden intramem-branöz kemikleşme sonucu alt çene hacmi artmaktadır. Alt çenenin basal kısmı daha çok kondillerdeki endokondral kemik yapımı, alt çenenin diğer kısımları da periostal kemik yapımı ile büyümektedir. Anlatım ve anlama kolaylığı açısından, alt çenenin uzayda yer değiştirmesini (translasyon) içermeyen, alt çenenin yerel büyümesi (kemik içi transformatif değişiklikler); sagittal, vertikal ve transversal yönlerde ayrı ayrı incelenecektir. Aslında büyüme uzayın her üç yönünde bir bütün halinde ve birbirleriyle etkileşim içinde gerçekleşmekte olup, her üç yönü birbirinden ayırmak doğru değildir. Anlatım ve anlama kolaylığı açısından ayrı ayrı ele almak faydalı olacaktır.


Alt Çenenin Yerel Büyüme ve Gelişimi

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder