6 Şubat 2013 Çarşamba

Alt Çenenin Vertikal Yön Büyüme ve Gelişimi

Alt çenenin vertikal yön büyüme ve gelişimi, aşağıdaki bölgelerde meydana gelmektedir.

a)Kondiler Büyüme

Nasıl kendilin arkaya doğru büyümesi, ramus arka kenarında appo-sizyon, ön kenarında rezorbsiyon ile takip edilerek, dişlerin mesiodistal genişliklerine yer hazırlanıyorsa, sürmeleri için de vertikal alveol kemik büyümesi gereklidir. Alveol kemiğinin vertikal yönde gelişimine yer sağlamak amacıyla, kondil aynı zamanda yukarıya doğru da büyümekte­dir.

b)Processus Coronoideus ve Incisura Mandibularis’te Appozisyon

Kondil yukarı    ve arkaya doÄŸru büyürken, hem processus cofonoideus hem de incisura mandibularis’te meydana gelen appozisyonlarla ramus bütünüyle arkaya ve yukarıya doÄŸru büyümektedir.

c)Corpus Mandibularis Alt Kenarında Appozisyon ve Rezorbsiyonlar

Alt çene korpusunun ön tarafının alt kenarında (simfizin alt kenarında) kemik appozisyonu olmaktadır. Buna karşın alt çene alt kenarının korpus kısmından ramus kısmına geçiş yerinden başlayarak, arka kenarına doğru gittikçe artan miktarlarda gonion bölgesinde kemik rezorbsiyonu meydana gelmektedir. Bu rezorb­siyon ve appozisyon miktarları de yine yüz iskeleti ve alt çene morfoloji­sine göre değişmektedir. Örneğin gonion açısının büyük olduğu alt çene alt kenarında rezorbsiyon yok denecek kadar az iken gonion. açısının küçük olduğu alt çenede ise yukarıda söylenen appozisy­on ve rezorbsiyonlar fazla miktarda meydana gelmektedir

d)Alt Alveol Kemiği Vertikal Yön Büyümesi

Alt çenede alveol kemiğinin vertikal yönde büyümesi üst çenedekinden daha az ölçüde olmaktadır. Üst çenede alveol kemiği ver­tikal yön büyümesinin fazla olmasının nedeni, burun boşluğunun büyümesi için burun döşemesinin aşağıya doğru yer değiştirmesi ve sinüs maxillaris genişlemesinin ayrıca alveol büyümesine ihtiyaç göstermesidir.

 

Daha önce söylendiği gibi süt ve sürekli dişlerin kron ve kök gelişimleri ve sürmeleri alveol kemiği büyümesinin lokomotifidir. Dişler sürdükten sonra da alveol kemiği büyümesine devam etmektedir.

Periodosiyumdaki olgunlaşmamış bağ dokusu hücreleri osteoblastlara dönüşerek alveol kemiği büyümesini sağlamaktadırlar. Dişler sürdükten sonra da alveol kemiğinin vertikal büyümesine devam ettiğinin en güzel kanıtı ankiloz dişlerdir.

Bu dişte ankiloz olduğundan vertikal alveol kemiği büyümesi durmuş, fakat iki yanındaki dişlerde vertikal alveol kemiği büyümesi devam ettiğinden bu dişler arasında seviye farkı meydana gelmiştir Ankiloz dişte alveol kemiği büyümesi durması nedeni, periodonsiyumun kalsifiye olarak ortadan kalkmasıdır. Periodonsiyum ortadan kalkınca osteoblasta dönüşerek kemik büyümesi­ni sağlayacak olan bağ dokusu hücreleri de ortadan kalkmıştır. Tekrar gömülme (reinkluzyon) kelimesi yanlıştır. Bu yanlışlık şundan ileri gelmiştir. Ankiloz diş ile iki yanındaki dişler arasında seviye farkı oluşunca, komşu dişler ankiloz diş üzerine eğilmişlerdir (tipping). Bu görüntü üzerine eğilen dişlerin ankiloz diş üzerine basınç yaparak alveol kemiğine tekrar gömdüğü söylenmiştir. Hatta buna kanıt olarak, en çok reinkluzyonu görülen süt molarlarm, alt çene alt kenarına veya üst çene kaidesine (spinalar düzlemi) yaklaştığı gösterilmiştir. Fakat bu yaklaşmanın nedeni tekrar gömülme değil, alt çene alt kenarında biraz önce bahsedilen rezorbsiyonların meydana gelmesi ve yine rezorbsiyon-larla burun döşemesinin aşağıya doğru yer değiştirmesidir. Reinkluzyon durumundaki bir diş ile komşu dişler arasındaki seviye farkı karşılaştırıldığında, dişler sürdükten sonra da ne kadar büyük ölçüde alve­ol kemiğinin vertikal yönde büyümeye devam ettiği somut olarak anlaşılacaktır. Başarılı implantlar da aynı ankiloz dişler gibidirler. Bu nedenle çocukta implant yapıldığında, implant bölgesinde alveol büyüme­si olmayacağı düşünülmelidir.


Alt Çenenin Vertikal Yön Büyüme ve Gelişimi

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder