5 Şubat 2013 Salı

Derlenme Odası Ve Postoperatif Erken Komplikasyonlar

Derlenme odaları birçok tıbbi merkezde sadece 35-40 yıldan beri vardır. Bu dönemden önce anestezi ve cerrahiden hemen sonra ortaya çıkan birçok erken postop ölümler vardı. Bu ölümlerin bir çoğunun cerrahiyi izleyen dönemlerde bu konuda ihtisaslaşmış hemşireler tarafından takip edilerek önlenebileceği anlaşıldığından derlenme odaları gündeme gelmeye başladı. Cerrahi işlemler giderek daha karmaşık hale geldikçe ve durumu daha kötü hastalar ameliyat edilmeye başlandıkça derlenme odasındaki hasta bakımı ameliyatı izleyen birkaç saati aşarak bazı kritik hastalarda 24 saatlik bakım süresine kadar uzadı. Erken dönemdeki bu derlenme odalarının başarısı günümüzdeki yoğun bakım ünitelerinin temelini oluşturmuştur.

Birçok operasyonun sonlandırılmasından sonra anestezik ajanlar kesilir, monitörden ayrılır ve sıklıkla hala anestezi etkisi altında olan hastalar postanestezi bakım ünitelerine (PACU) götürülür. Genel anesteziyi takiben eğer hasta entübe ise hastanın solunumu yeterli olarak değerlen-diriliyorsa endotrakeal tüp genellikle PACU’ya gitmeden önce çekilir.

Lokal anestezi veya regional anestezi uygulanan hasta da rutin olarak PACU’larda izlenir. Derlenme odasına götürülen hasta PACU hemşiresine kısa bir sözlü raporla teslim edildikten sonra hasta genel anesteziye ait tüm bulgular ortadan kalkana kadar burada tutulur. Bu dönem potansiyel olarak hayatı tehdit eden ciddi solunum ve dolaşım komplikasyonlarının ortaya çıkabileceği bir dönemdir.

PACU’lar ameliyathaneye yakın bir yerde lokalize olmalıdır. Hastanın gerektiğinde acilen ameliyata tekrar alınabilmesinin sağlanması veya cerrahi ya da anestezi ekibinin gerektiğinde hastaya hızla müdahale edebilmesi için ameliyathane içinde bir yerde olması tercih edilir. Aynı kattaki radyoloji, laboratuar  ve diğer yoğun bakım hizmetlerinin bulunması önerilir. PACU’ların tek bir oda halinde düzenlenmesi tüm hastaların aynı anda gözlenebilmesini mümkün kılar. Fakat en azından kapalı bir bölmenin bulunması enfeksiyon kontrolü gereken hastaların izolasyonu için gereklidir. Hastalara ait her bölme iyi aydınlatılmış olmalı ve gerektiğinde serum askıları, ventilatör, röntgen cihazı gibi araçların girebileceği kadar geniş olmalıdır.


Derlenme Odası Ve Postoperatif Erken Komplikasyonlar

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder