5 Şubat 2013 Salı

Derlenme Odasında Kadro

Derlenme odasında mutlaka anesteziden uyanan hastaların bakımı konusunda uzmanlaşmış hemşireler olmalıdır. Bu kişilerin hava yolunu açma konusunda, ileri kardiak yaşam desteği konusunda ve aynı zamanda cerrahi hastaların yara bakımı, kateterlerinin drenajı ve postop kanama kontrolü konularında gerekli eğitim, bilgi ve tecrübesi olmalıdır. Derlenme odası bir anesteziyolojistin tıbbi denetimi altında olmalıdır.

Büyük merkezlerde full-time derlenme odasında çalışan bir doktorun olması gereklidir. Derlenme odasındaki hastanın bakımı ameliyat odasındakinden fark göstermediği için anesteziyolojistin, cerrahın ve ilgili konsültanların koordineli çalışması gereklidir.

Genel ya da regionel anesteziden uyanma derlenme dönemi hastalarının bir çoğu için büyük fizyolojik stres yaratmaktadır. Genel anesteziden ideal uyanma rahat olmalı ve kontrollü bir çevrede aşamalı bir şekilde olması sağlanmalıdır. Ama ne yazık ki uyanma dönemi ameliyat odasında ya da transport sırasında başlar ve sıklıkla hava yolu obstrüksiyonu, titreme, ajitasyon, ağrı, bulantı, kusma, hipotermi ve otonom dengesizlikle karakterizedir.

Spinal ve epidural anestezi uygulanan hastalar bile transport sırasında önemli kan basıncı düşmesi ile karşı karşıya kalabilirler. Bunun nedeni hastaların hareket ederken veya otururken kan basıncı düşmesini önleyecek olan komponsatris reflex vazokonstrüksiyon mekanizmasının regionel blokların sempatolitik etkisiyle engellenmesidir.

İnhalasyon anestezisinden sonra hastanın uyanma hızı alveolar ventilasyonla direkt orantılı, ajanın kanda eriyebilirliği ile indirekt orantılıdır. Anestezi süresi uzadıkça ajanın dokular tarafından tutulmasına bağlı olarak uyanma süresi de uzar.

Derlenme en hızlı azot protoksitten sonra olur. Şu anda varolan voletil ajanlar içinde en hızlı uyanma Desfloran en yavaş Halotan ve Enfloran ile olmaktadır.

Tüm bunlara rağmen uyanmanın gecikmesinin en önemli sebebi hipoventilasyondur. İntravenöz anesteziklerden derlenme dönemi ajanın farmakokinetik özelliklerine bağlıdır. Birçok İ.V. anestezikten uyanma ya da derlenme ilacın yarı ömründen çok redistrübisyonuna bağlıdır. Verilen total ilaç dozu arttıkça ilacın birikici etkileri derlenmeyi geciktirir. İlacın etkisinin sonlanması ilacın eliminasyonuna veya metabolik yarı ömrüne bağlı hale gelir. Bu koşullar altında ileri yaş, renal ve hepatik hastalar uyanmayı geciktirebilir. İndüksiyon ve idamesi propofol ile yapılan hastalar nispeten çok çabuk uyanır.


Derlenme Odasında Kadro

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder