9 Nisan 2013 Salı

Mortalite ve Morbidite Nedir

Presipite eden nedenden veya komplikasyonlardan kaynaklanır. Mortalite oranı %50 üzerindedir. Primer olarak etkilenen organ akciğer olmakla birlikte ölüm genellikle solunum yetmezliğinden değil mültiorgan yetmezliğinden olur. S?k görülen ciddi komplikasyonlar, sepsis, böbrek yetmezliği ve GIS kanamasıdır. Uzun süren olgularda nozokomial pnömoni sık görülür. Ancak tanısı güçtür. Ateş, pürülan sekresyon ve lökositoz varsa düğünülmelidir. Gram (-) kolonizasyon, kateterler, malnütrisyon ve bağışıklık mekanizmalarının bozulması ile gelişen muko-kütanöz bariyer yetersizliği enfeksiyon eşilimini artırır. Volüm açığı, sepsis veya nefrotoksinler böbrek yetmezliğine neden olur ve bu mortaliteyi önemli ölçüde artırır. GIS kanaması için sükralfat, antiasit ve H2 reseptör blokerler önerilir.Mortalite ve Morbidite Nedir

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder