1 Ekim 2013 Salı

Yıllara Göre Nobel Fizik Ödülleri

1901


RÖNTGEN, WILHELM CONRAD


Almanya, Münih Üniversitesi, d.1845, ö.1923:


“Sonradan adıyla anılmaya başlayacak olan önemli ışın tipini buluşuyla olanaklı kıldığı üstün hizmetler için”


1902


LORENTZ, HENDRIK ANTOON


Hollanda, Leyden Üniversitesi, d.1853, ö. 1928


ZEEMAN, PIETER


Hollanda, Amsterdam Üniversitesi, d.1865, ö. 1943:


“Manyetizmanın radyasyon üzerine etkileri konusundaki çalışmalarıyla verdikleri üstün hizmetler için”


1903


BECQUEREL, ANTOINE HENRI


Fransa, Ecole Polytechnique, Paris, d.1852, ö.1908:


“Kendiliğinden radyoaktiflik olgusunu keşfiyle sağladığı üstün hizmetler için”


CURIE, PIERRE


Fransa, Ecole municipale de physique et de chimie industrielles, Paris, d.1859, ö. 1906; ve eşi:


CURIE i MARIE, nee SKLODOWSKA


Fransa, d.1867 (Varşova, Polonya), ö.1934:


“Profesör Henri Becquerel tarafından bulunan radyasyon olgusu üzerine yaptıkları ortak çalışmalarla sağladıkları üstün hizmetler için”


1904


RAYLEIGH, Lord (J. W. STRUTT)


İngiltere, Royal Institution, Londra, d.1842, ö.1919:


“Önemli gazların çoğunun yoğunluklarını buluşu ve bu çalışmaları sırasında argonu keşfedişi için”


1905


LENARD, PHILIPP EDUARD ANTON


Almanya, Kiel Üniversitesi, d. 1862, ö. 1947:


“Katot ışınları üzerine çalışmaları için”


1906


THOMSON, Sir JOSEPH JOHN


İngiltere, Cambridge Üniversitesi, d. 1856, ö.1940:


“Gazların elektrik iletkenliği üzerine yaptığı kuramsal ve uygulamalı çalışmaların üstün değeri için”


 


1907


MICHELSON, ALBERT ABRAHAM,


A.B.D., Chicapo Üniversitesi, d. 1852 (Strelno, o dönemde Almanya’da), ö. 1931:


“Duyarlı optik düzenekleri ve bunların yardımıyla gerçekleştirilen spektroskopik ve metrolojik araştırmalar için”


1908


LIPPMANN, GABRIEL


Fransa, Sorbonne Üniversitesi, Paris, d. 1845(Hollerich, Lüksemburg), ö. 1921:


“Girişim olgusu aracılığıyla, renklerin fotografik yollarla yeniden üretilebilmesini sağlayan yöntemi için”


1909


MARCONI, GUGLIELMO


İtalya, Marconi Wireless Telegraph Co. Ltd., Londra, İngiltere, d. 1874, ö.1937; ve


BRAUN, CARL FERDINVE


Almanya, Strasbourg Üniversitesi, Alsace (o dönemde Almanya’da), d.1850, ö.1918:


“Telsiz telgrafın geliştirilmesine katkıları için”


1910


VAN DER WAALS, JOHANNES DIDERIK


Hollanda, Amsterdam Üniversitesi, d. 1837, ö. 1923:


“Gaz ve sıvı hal denklemleri konusundaki çalışmaları için”


1911


WIEN, WILHELM


Almanya, Würzburg Üniversitesi, d. 1864, ö. 1928:


“Isının yayılımı ile ilgili yasalar konusundaki keşifleri için”


 


1912


DALEN, NILS GUSTAF


İsveç, Swedish Gas-Accumulator Co., Lidingö-Stokholm, d. 1869, ö.


1937:


“Fener kuleleri ve şamandıralarda kullanılan gaz akümülatörlerinde kullanılan otomatik regülatörleri keşfi için”


1913


KAMERLINGH-ONNES, HEIKE


Hollanda, Leyden Üniversitesi d. 1853, ö. 1926:


“Sıvı helyumun üretimine de olanak sağlayan, maddenin düşük sıcaklıkta sergilediği özelliklerle ilgili çalışmaları için”


1914


VON LAUE, MAX


Almanya, Frankfurt-on-the Main Üniversitesi, d. 1879, ö. 1960:


“X-ışınlarının kristaller tarafından kırınımını bulduğu için”


1915


BRAGG, Sir WILLIAM HENRY


İngiltere, Victoria Üniversitesi, Manchester, d. 1890 (Adelaide, Avustralya), ö.1971:


“Kristal yapısının x-ışınları aracılığıyla çözümlenmesinde verdikleri hizmetler için”


1916


Ödül verilmedi.


1917


BARKLA, CHARLES GLOVER


İngiltere, Edinburgh Üniversitesi, d.1877, ö. 1944:


“Elementlerin Röntgen ışıması karakteristiklerini bulduğu için”


1918


PLANCK, MAX KARL ERNST LUDWIG


Almanya, Berlin Üniversitesi, d. 1858, ö. 1947:


“ Enerji kuantumlarını buluşuyla fizik biliminin gelişimine verdiği hizmetler için”


1919


STARK, JOHANNES


Almanya, Greifswald Üniversitesi, d. 1874, ö. 1957:


“Kanal ışınlarında Doppler etkisini buluşu ve elektrik alanlarına spektral çizgilerin bölünümünü buluşu için”


 


1920


GUILLAUME, CHARLES EDOUARD


İsviçre, Ulusalararası Ağırlıklar ve Uzunluklar Bürosu, Sevr, d. 1861, ö. 1938:


“Nikel çelik alaşımlarının özelliklerini buluşuyla fizikte duyarlı ölçümlere verdiği hizmetler için”


1921


EINSTEIN, ALBERT


Almanya ve İsviçre, Kaiser-Wilhelm Institut (şimdi Max-Planck-Enstitüsü) für Physik, Berlin, d. 1879, ö. 1955:


“Kuramsal fiziğe verdiği hizmetler ve özellikle fotoelektrik etkiyi buluşu için”


1922


BOHR, NIELS


Danimarka, Kopenhag Üniversitesi, d.1885, ö. 1962:


“Atomların yapısı ve atom kaynaklı ışıma konusundaki çalışmalarda hizmetleri için”


1923


MILLIKAN, ROBERT ANDREWS,


A.B.D. Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü, Pasadena, CA, d. 1868, ö. 1953:


“Elementer elektrik yükü ve foto-elektrik etki üzerine çalışmaları için”


1924


SIEGBAHN, KARL MANNE GEORG


İsveç, Uppsala Üniversitesi, d. 1886, ö. 1978:


“X-ışını spektroskopisi alanındaki araştırma ve buluşları için”


1925


FRANCK, JAMES


Almanya, Götingen Üniversitesi, d. 1882, ö. 1964; ve


HERTZ, GUSTAV


Almanya, Halle Üniversitesi, d. 1887, ö. 1975:


“Elektronun atom üzerine etkileri konusundaki yasaları buluşları için”


1926


PERRIN, JEAN BAPTISTE


Fransa, Sorbonne Üniversitesi, Paris, d.1870, ö. 1942:


“Maddenin süreksiz yapısı konusundaki çalışmaları ve özellikle çökelme dengesini buluşu için”


1927


COMPTON, ARTHUR HOLLY,


A.B.D. Chicago Üniversitesi d. 1892, ö. 1962:


“Adını taşıyan etkiyi buluşu için”; ve


WILSON, CHARLES THOMSON REES


İngiltere, Cambridge Üniversitesi, d. 1869 ö. 1959:


“Elektrik yüklü parçacıkların güzergahlarının buhar yoğuşması yoluyla görünür hale getirilmesi yöntemini buluşu için”


1928


RICHARDSON, Sir OWEN WILLANS


İngiltere, Londra Üniversitesi, d. 1879, ö. 1959:


“Termiyonik olgu üzerindeki çalışmaları ve özellikle adını taşıyan yasayı buluşu için”


1929


DE BROGLIE, Prince LOUIS-VICTOR


Fransa, Sorbonne Üniversitesi, Institut Henri Poincare, Paris, d. 1892, ö. 1987:


“Elektronların dalga özelliğini buluşu için”


1930


RAMAN, Sir CHVERASEKHARA VENKATA


Hindistan , Kalküta Üniversitesi, d. 1888, ö. 1970:


“Işığın saçılımı üzerindeki çalışması ve adını taşıyan etkiyi buluşu için”


1931


Ödül verilmedi.


1932


HEISENBERG, WERNER


Almanya, Leipzig Üniversitesi, d. 1901, ö. 1976:


“Uygulaması sonradan hidrojenin allotropik biçimlerinin de bulunmasını sağlayan kuantum mekaniğini oluşturduğu için”


1933


SCHRÖDINGER, ERWIN


Avusturya, Berlin Üniversitesi, d. 1887, ö. 1961; ve


DIRAC, PAUL ADRIEN MAURICE


İngiltere, Cambridge Üniversitesi, d. 1902, ö. 1984:


“Atom kuramının yeni ve yapıcı biçimlerini buluşu için”


1934


Ödül verilmedi.


1935


CCHADWICK, Sir JAMES


İngiltere, Liverpool Üniversitesi, d. 1891, ö. 1974:


“Nötronu buluşu için”


1936


HESS, VICTOR FRANZ


Avusturya, Innbruck Üniversitesi, d. 1883, ö. 1964:


“kozmik ışınımı buluşu için” ve


ANDERSON, CARL DAVID, A.B.D.


Kaliforniya teknoloji Enstitüsü, Pasadena, CA, d. 1905, ö. 1991:


“Pozitronu buluşu için”


1937


DAVISSON, CLINTON JOSEPH,


A.B.D., Bell Telephone Laboratories, New York, NY, d. 1881, ö. 1958; ve


THOMSON, Sir GEORGE PAGET


İngiltere, Londra Universty, d. 1892, ö. 1975:


“Elektronların kristaller tarafından kırınımını deneysel olarak buluşları için”


1938


FERMI, ENRICO


İtalya, Roma Üniversitesi, d. 1901, ö.1954:


“Nötron ışınlamasıyla oluşturulan yeni radyoaktif elementlerin varlığını gösterdiği ve yine bu konuyla ilgili olarak, yavaş nötronlar aracılığıyla başlatılan nükleer tepkimeleri buluşu için”


1939


LAWRENCE, ERNEST ORLANDO


A.B.D., Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley, CA, d. 1901, ö. 1958:


“Siklotronu buluşu ve geliştirişi ve bunun aracılığıyla elde edilen bulgular, özellikle de yapay radyoaktif elementlerin bulunuşu için”


1940


Ödül verilmedi.


1941


Ödül verilmedi.


1942


Ödül verilmedi.


1943


STERN, OTTO, A.B.D.


Carnegie teknoloji Enstitüsü, Pittsburg, PA, d.1888 (Sorau, o dönemde Almanya’da), ö. 1969:


“Moleküler ışın yönteminin geliştirilmesine katkıları ve protonun manyetik momentini buluşu için”


1944


RABI, ISIDOR ISAAC


A.B.D., Columbia Üniversitesi, New York, NY, d. 1898, ö. 1988:


“Atom çekirdeğinin manyetik özelliklerinin kaydı için kullanılan rezonans yöntemini buluşu için”


1945


PAULI, WOLFGANG


Avusturya, Princeton Üniversitesi, NJ, A.B.D., d.1900, ö. 1958:


“Pauli İlkesi olarak da anılan Dışarlama İlkesi’ni buluşu için”


1946


BRIDGMAN, PERCY WILLIAMS


A.B.D., Harvard Üniversitesi, Cambridge, MA, d. 1882, ö. 1961:


“Olağanüstü yüksek basınç düzeylerine ulaşılmasına olanak tanıyan düzeneğini buluşu ve bu yolla yüksek basınç fiziği alanında yaptığı keşifler için”


1947


APPLETON, Sir EDWARD VICTOR


İngiltere, Department of Scientific ve Industrial Research, Londra, d. 1892, ö. 1965:


“Üst atmosfer katmanlarıyla ilgili araştırmaları ve Appleton katmanı olarak anılan katmanı buluşu için”


1948


BLACKETT, Lord PATRICK


MAYNARD STUART


İngilterei Victoria Üniversitesi, Manchester, d. 1897, ö. 1974:


“Wilson sis odasını geliştirişi ve bu yolla nükleer fizik ve kozmik radyasyon alanlarında yaptığı keşifler için”


1949


YUKUWA, HIDEKI


Japonya, Kyoto Kraliyet Üniversitesi ve Columbia Üniversitesi, New York, NY, A.B.D., d. 1907, ö. 1981:


“Nükleer kuvvetler alanındaki kuramsal çalışmalarıyla mezonların varlığını öngörüşü için”


1950


POWELL, CECIL FRANK


İngiltere, Bristol Üniversitesi, d. 1903, ö. 1969:


“Nükleer süreçlerin araştırılmasında fotografik yöntemleri geliştirişi ve bu yöntemle mezonlarla ilgili olarak yaptığı keşifler”


1951


COCKCROFT, Sir JOHN DOUGLAS


İngiltere, Atomic Energy Research Establishment, Harwell, Didcot, Berks., d. 1897, ö. 1967; ve


WALTON, ERNEST THOMAS SINTON


Irlanda, Dublin Üniversitesi, d. 1903, ö. 1995:


“Yapay olarak hızlandırılmış atomik parçacıklar aracılığıyla atom çekirdeğinin transmutasyonu konusundaki öncü çalışmaları için”


1952


BLOCH, FELIX,


A.B.D., Stanford Üniversitesi, Stanford, CA, d. 1905 (Zürih, İsviçre), ö.1983; ve


PURCELL, EDWARD MILLS


A.B.D., Harvard Üniversitesi, Cambridge, MA, d.1912, ö. 1997:


“Hassas nükleer manyetik ölçümler için geliştirdikleri yeni yöntemler ve bu yolla yaptıkları keşifler için”


1953


ZERNIKE, FRITS (FREDERIK)


Hollanda, Groningen Üniversitesi, d. 1888, ö. 1966:


“Faz kontrast yöntemini uygulayışı ve özellikle faz kontrast mikroskobunu keşfi için”


1954


BORN, MAX


İngiltere, Edinburgh Üniversitesi, d. 1882 (Breslau, O dönemde Almanya’da), ö. 1970:


“Kuantum mekaniğindeki temel araştırmaları ve özellikle dalga fonksiyonunun istatistiksel yorumunu yaptığı için”; ve


BOTHE, WALTHER


Almanya, Heidelberg Üniversitesi, Max-Planck Institut (daha önceleri Kaiser-Wilhelm-Institut) für medizinische Forschung, Heidelberg, d. 1891, ö. 1957:


“Bulduğu rastlantı yöntemi ve bu aracılıkla yaptığı keşifler için”


1955


LAMB, WILLIS EUGENE


A.B.D., Stanford Üniversitesi, Stanford, CA, d. 1913:


“Hidrojen spektrumunun ayrıntılı yapısıyla ilgili buluşları için”; ve


KUSCH, POLYKARP


A.B.D., Columbia Üniversitesi, New York, NY, d. 1911 (Blankenburg, o dönemde Almanya’da), ö. 1993:


“Elektronun manyetik momentini duyarlı biçimde saptadığı için”


1956


SHOCKLEY, WILLIAM


A.B.D., Beckman Instruments, Inc. Yarı İletken Laboratuarı, Mountain View, CA, d.1910 ö. 1989; ve


BARDEEN, JOHN


A.B.D., Illinois Üniversitesi, Urbana, IL, d. 1908, ö. 1991; ve


BRATTAIN, WALTER HOUSER


A.B.D., Bell Telephone Laboratories, Murray Hill, NJ, d. 1902, ö. 1987:


“Yarı iletkenler üzerinde çalışmaları ve transistör etkisini buluşları için”


1957


YANG, CHEN NING


Çin, Institute for Advanced Study, Princeton, NJ, A.B.D., d. 1922; ve


LEE, TSUNG-DAO


Çin Columbia Üniversitesi, NY, d. 1926


“Temel parçacıklarla ilgili önemli keşiflere yol açan parite yasalarıyla ilgili araştırmaları için”


1958


CHERENKOV, PAVEL ALEKSEYEVICH


SSCB, SSCB Bilimler Akademisi Fizik Enstitüsü, Moskova, d. 1904, ö. 1990;


FRANK, ILIJA MIKHAILOVICH


SSCB, SSCB Bilimler Akademisi Fizik Enstitüsü, Moskova, d. 1908, ö. 1990; ve


TAMM, IGOR YEVGENYEVICH


SSCB, Moskova Üniversitesi ve SSCB Bilimler Akademisi Fizik Enstitüsü, Moskova, d. 1885, ö. 1971:


“Cherenkov etkisinin bulunuşu için”


1959


SEGRE, EMILIO GINO


.B.D., Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley, CA, d.1905 (Tivoli, İtalya’da), ö. 1989; ve


CHAMBERLAIN, OWEN


A.B.D., Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley, CA, d.1920:


“Antiprotonu keşifleri için”


1961


HOFSTADTER, ROBERT


A.B.D., Standord Üniversitesi, CA, d. 1915, ö. 1990:


“Atom çekirdeğinde elektron saçılımıyla ilgili öncü çalışmaları ve bu yolla yaptığı, nükleonların yapısına ilişkin keşifler için”; ve


MÖSBAUER, RUDOLF LUDWIG


Almanya, Technische Hochschule, Münih, ve Kaliforniya Teknoloji enstitüsü, Pasadena, CA, A.B.D., d. 1929:


“Gamma radyasyonunun rezonans emilimiyle ilgili araştırmaları ve bu aracılıkla keşfettiği ve sonradan adının verildiği etkiyi bulduğu için”


1962


LVEAU, LEV DAVIDOVICH


SSCB, Bilimler Akademisi, Moskova, d. 1908, ö. 1968:


“Yoğun madde, özellikle de sıvı helyumla ilgili öncü çalışmaları için”


1963


WIGNER, EUGENE P.


A.B.D., Princeton Üniversitesi, Princeton, NJ, d. 1902 (Budapeşte, Macaristan’da), ö. 1995:


“Atom çekirdeği ve temel parçacıklar kuramına katkıları ve özellikle temel simetri ilkelerinin keşfi ve uygulaması için”


GOEPPERT-MAYER, MARIA


A.B.D., Kaliforniya Üniversitesi, La Jolla, CA, d. 1906 (Kattowitz, o dönemde Almanya’da), ö. 1972; ve


JENSEN, J. HANS D.


Almanya, Heidelberg Üniversitesi, d. 1907, ö. 1973


“Nükleer kabuk yapısıyla ilgili keşifleri için”


1964


TOWNES, CHARLES H.


A.B.D., Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT), Cambridge, MA, d. 1915; ve


BASOV, NICOLAY GENNADIYEVICH


SSCB, Lebedev Institute for Physics, Akademija Nauk, Moskova, d. 1916:


“Kuantum elektronik alanında gerçekleştirdikleri, maser-laser ilkesine dayalı olarak osilatör ve amplifikatörlerin yapılmasına olanak sağlayan temel çalışmalar için”


1965


TOMONAGA, SIN-ITIRO


Japonya, Tokyo, Üniversitesi, Tokyo, d. 1906, ö. 1979;


SCHWINGER, JULIAN


A.B.D. Harward Üniversitesi, Cambridge, MA, d. 1918, ö. 1994; ve


FEYNMAN, RICHARD P.


A.B.D., Kaliforniya teknoloji Enstitüsü, Pasadena,CA, d. 1918, ö. 1988:


“Kuantum elektrodinamiği konusunda yaptıkları, temel parçacıklar fiziğini tepeden tırnağa etkileyen temel nitelikteki çalışmaları için.”


1966


KASTLER, ALFRED


Fransa, Ecole Normale Superieure, Universite de Paris, d.1902, ö. 1984:


“Atomlarda Hertz rezonanslarının çalışılmasına olanak sağlayan optik yönetemleri keşfedip geliştirdiği için”


1967


BETHE, HANS ALBRECHT


A.B.D., Cornell Üniveristesi, İthaca, NY, d. 1906


“Nükleer tepkimeler kuramına katkıları, özellikle de yıldızlarda enerji üretimiyle ilgili buluşları için”


1968


ALVAREZ, LUIS W.


A.B.D., Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley, CA, d. 1911, ö. 1988:


“Temel parçacık fiziğine yaptığı nihai katkılar ve özellikle de, hidrojen kabarcık odası ve veri çözümleme tekniklerini geliştirerek çok sayıda rezonans halini keşfedişi için”


1969


GELL-MANN, MURRAY,


A.B.D., Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü, Pasadena, CA, d. 1929:


“Temel parçacıkların sınıflandırması ve etkileşimlerine ilişkin keşif ve katkıları için”


1970


ALFVENi HANNES


İsveç, Royal Teknoloji Enstitüsü, Stokholm, d. 1908, ö. 1995:


“Manyeto-hidrodinamik alanındaki, plazma fiziğinin farklı alanlarında verimli uygulama olanakları bulan temel nitelikte araştırmaları ve keşifleri için”


1971


GABOR, DENNIS


İngiltere, Imperial College of Science ve Technology, Londra, d. 1900, ö. 1979:


“Holografik yöntemi bulup geliştirdiği için”


1972


BARDEEN, JOHNi A.B.D.


Illinois Üniversitesi, Urbana, IL, d. 1908, ö. 1991; ve


COOPER, LEON N., A.B.D.


Pennsylvania Üniversitesi, Philadelphia, PA, ö.1931:


“Genellikle BCS kuramı olarak da anılan üstün iletkenlik kuramını birlikte geliştirdikleri için”


1973


ESAKİ, LEO


Japonyai IBM Thomas J. Watson Research Centeri Yorktown Heights, NY, A.B.D., d. 1925; ve


GIAEVER, IVAR


A.B.D., General Electric Company, Schenectady, Ny, d. 1929 (Bergen, Norveç’te)


“Sırasıyla, yarıiletkenler ve üstüniletkenlerde tünelleme etkisini deneysel olarak keşfettikleri için”


JOSEPHSON, BRIAN


D., İngiletere, Cambridge Üniversitesi, Cambridge, d.1940:


“Yaygın olarak Josephson etkileri olarak da anılan, bir tünel engelinden geçen üstünakımın niteliklerine ilişkin kuramsal öngörüleri için”


1974


RYLE, Sir MARTIN


İngiltere, Cambridge Üniversitesi, Cambridge, d. 1918, ö. 1984; ve


HEWISH, ANTONY


İngiltere, Cambridge Üniversitesi, Cambridge, d. 1924:


“Radyoastrofizik alanındaki öncü araştırmaları; Ryle’ye özellikle apartür sentez tekniğini buluşu, Hewish’e, pulsarların keşfindeki nihai rolü için”


1975


BOHR, AAGE


Danimarka, Niels Bohr Institute, Kopenhag, d. 1922;


MOTTELSON, BEN


Danimarka, Nordita, Kopenhag, d. 1926; ve


RAINWATER, JAMES


A.B.D., Columbia Üniversitesi, New York, NY, d. 1917, ö. 1986:


“atom çekirdeğinde kollektif hareket ve parçacık hareketi arasındaki bağıntıyı buluşu ve bu bağlamda atom çekirdeğinin yapısıyla ilgili kuramları geliştirdikleri için”


1976


RICHTERi BURTON


A.B.D., Stanford Doğrusal Hızlandırıcı Merkezi, Stanford, CA, d. 1931;


TING, SAMUEL C.C.


A.B.D., Massachusetts Teknoloji enstitüsü (MIT), Cambridge, MA, (Avrupa Nükleer araştırma Merkezi, Cenevre, İsviçre), d. 1936:


“Yeni bir tür temel ağır parçacığın keşfindeki öncü çalışmaları için”


1977


ANDERSON, PHILIP W.,


A.B.D., Bell Laboratuarları, Murray Hill, NJ, d. 1923;


MOTT, Sir NEVILL F.


İngiltere, Cambridge Üniversitesi, Cambridge, d. 1905, ö. 1996; ve


VAN VLECK, JOHN H.,


A.B.D., Harvard Üniversitesi, Cambridge, MA, d. 1899, ö. 1980:


“Manyetik ve düzensiz sistemlerin elektronik yapısına ilişkin temel nitelikte kuramsal araştırmaları için”


1978


KAPITSA, PYOTR LEONIDOVICH


SSCB, Bilimler Akademisi, Moskova, d. 1894, ö. 1984:


“Düşük sıcaklıklar fiziği alanındaki temel buluş ve keşfi için”; ve


PENZIAS, ARNO A.


A.B.D., Bell Laboratuarları, Holmdel, NJ, d.1933 ve


WILSON, ROBERT W.


A.B.D., Bell Laboratuarları, Holmdel, NJ, d. 1936:


“Kozmik mikrodalga zemin ışımasını keşifleri için”


1979


GLASHOW, SHELDON L.


A.B.D., Lyman Laboratory, Harvard Üniversitesi,


Cambridge, MA, d. 1932;


SALAM, ABDUS


Pakistan, Uluslar arası Kuramsal Fizik Araştırmaları Merkezi, Trieste, ve Imperial College of Science ve Technology, Londra, İngiltere, d. 1926, 1996; ve


WEINBERG, STEVEN


A.B.D., Harvard Üniversitesi, Cambridge, MA, d. 1933:


“Temel parçacıklar arasındaki zayıf ve elektromanyetik etkileşimlerin birleşik kuramına katkıları ve bu çalışmaları kapsamında zayıf yüksüz akımı öngörmeleri için”


1980


CRONIN, JAMES, W.


A.B.D., Chicago Üniversitesi, Chicago, IL, d. 1931; ve


FITCH, VAL L.


A.B.D., Princeton Üniversitesi, Princeton, NJ, d. 1923:


“Yüksüz K-mezonların bozunumunda, temel simetri ilkelerinin ihlalini buluşları için”


1981


BLOEMBERGEN, NICOLAAS


A.B.D., Harvard Üniversitesi, Cambridge, d. 1920; ve


SCHAWLOW, ARTHUR L.


A.B.D., Stanford Üniversitesi, Stanford, CA, d.1921:


“Lazer spektroskopisinin geliştirilmesine katkısı için”; ve


SIEGBAHN, KAI M.


İsveç, Uppsala Üniversitesi, Uppsala, d. 1918:


“Yüksek çözünürlükte elektron spektroskopisinin geliştirilmesine katkısı için”


1982


WILSON, KENNETH G.


A.B.D., Cornell Üniversitesi, Ithaca, NY, d. 1936;


“Faz geçişiyle ilintili kritik olgu kuramı için”


1983


CHANDRASEKHAR, SUBRAMANYAN


A.B.D., Chicago Üniversitesi, Chicago, IL, d. 1910 (Lahore, Hindistan), ö. 1995:


“Yıldızların yapıları ve evrimlerine ilişkin önemli fiziksel süreçler hakkındaki kuramsal çalışmaları için”; ve


FOWLER, WILLIAM A.


A.B.D., Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü, Pasedena, CA, d. 1911, ö. 1995:


“Evrende kimyasal elementlerin oluşumunda nükleer tepkimelerin etkisi üzerine kuramsal ve deneysel çalışmaları için”


1984


RUBBIA, CARLO


Italya, CERN, Cenevre, İsviçre, d. 1934; ve


VAN DER MEER, SIMON


Hollanda, CERN, Cenevre, İsviçre, d. 1925:


“Zayıf etkileşimlerin taşıyıcıları olan W ve Z parçacıklarının keşfiyle sonuçlanan büyük projeye nihai katkıları için”


1985


VON KLITZING, KLAUS


Federal Almanya Cumhuriyeti, Max-Planck-Enstitüsü, Katı Hal Araştırmaları, Stutgart, d. 1943:


“Kuantum Hall etkisini keşfi için”


1986


RUSKA, ERNST


Federal Almanya Cumhuriyeti, Fritz-Haber-Instituti Berlin, d. 1906, ö. 1988:


“Elektron optiği alanında temel nitelikte çalışması ve ilk elektron mikroskobunu tasarlayışı için”, ve


BINNIG, GERD


Federal Almanya Cumhuriyeti, IBM Zürih Araştırma Laboratuarı , Rüschlikon, İsviçre, d. 1947; ve


ROHRER, HEINRICH


İsviçre, IBM Zürih Araştırma Laboratuarı, Rüschlikon, İsviçre, d. 1933:


“Taramalı tünelleme mikroskobunu tasarlayışı için”


1987


BEDNORZ, J. GEORG


Federal Almanya Cumhuriyeti, IBM Araştırma Laboratuarı, Rüschlikon, İsviçre, d. 1950; ve


MÜLLER, K.ALEXANDER


İsviçre, IBM Araştırma Laboratuarı, d. 1927:


“Seramik malzemelerde üstüniletkenliğin keşfine kaydettikleri önemli katkı için”


1988


LEDERMAN, LEON M.


A.B.D., Fermi Ulusal Hızlandırıcı Laboratuarı, Batavia, IL, d. 1922;


SCHWARTZ, MELVIN


A.B.D., Digital Pathways, Inc., Mountain View, CA, d. 1932; ve


STEINBERGER, JACK


A.B.D., CERN, Cenevre, İsviçre, d. 1921


“Nötrino demeti yöntemi ve muon nötrinosunun keşfi aracılığıyla elektronların ikili yapısının gösterilişi için”


1989


RAMSEY, NORMAN F.


A.B.D., Harvard Üniversitesi, Cambridge, MA, d. 1915:


“Ayrışık salınımsal alanlar yönteminin bulunuşu ve bunu hidrojen mazeriyle diğer atomik saatlerde kullanışları için”; ve


DEHMELT, HANS G.


A.B.D., Washington Üniversitesi, Seattle, WA, d. 1922; ve


PAUL, WOLFGANG


Federal Almanya Cumhuriyeti, Bonn Üniversitesi, d. 1913, ö. 1993:


“İyon hapsetme tekniğini geliştirdiği için”


1990


FRIEDMANi JEROME I.


A.B.D., Massachusetts Teknoloji Enstitüsü, Cambridge, MA, d. 1930;


KENDALL, HENRY W.


A.B.D., Massachusetts Teknoloji Enstitüsü, Cambridge, MA, d. 1926; ve


TAYLOR, RICHARD E.


Kanada, Stanford Üniversitesi, CA, A.B.D., d. 1929:


“Parçacık fiziğinde kuark modelinin gelişimi için önemli olan bağlı elektronlar ile protonlar üzerinde, elektronların derin, esnek olmayan saçılımlarıyla ilgili öncü niteliğindeki araştırmaları için”


1991


de GENNES, PIERRE-GILLES


Fransa, College de France, Paris, d. 1932:


“Basit sistemlerdeki düzen olgularının araştırılması için geliştirilmiş yöntemlerin, özellikle sıvı kristaller ve polimerler gibi, daha karmaşık madde biçimlerine genelleştirilebileceğini keşfettiği için”


1992


CHARPAK, GEORGES


Fransa, Ecole Superieure de Physique et Chimie, Paris ve CERN, Cenevre, İsviçre, d. 1924 (Polonya):


“Parçacık detektörlerini, özellikle çok kabolu orantısal odayı bulduğu ve geliştirdiği için”


1993


HULSE, RUSSELL A.


A.B.D., Princeton Üniversitesi, NJ, d. 1950, ve


TAYLOR Jr., JOSEPH H.


A.B.D., Princeton Üniversitesi, NJ, d. 1941:


“Kütleçekim çalışmaları için olanaklar yaratan bir buluş olan yeni bir tip pulsarı keşfi için”


1994


“Yoğun madde çalışmalarında kullanılan nötron saçılımı tekniklerinin geliştirilmesine öncü nitelikte katkıları için”:


BROCKHOUSE, BERTRAM N.


Kanada, McMaster Üniversitesi, Ontario, d. 1918:


“Nötron spektroskopisini geliştirdiği için”; ve


SHULL, CLIFFORD G.


A.B.D., Massachusetts Teknoloji Enstitüsü, Cambridge, MA, d. 1915:


“Nötron kırınım tekniğini geliştirdiği için”


1995


“Lepton fiziğine öncü nitelikteki deneysel katkıları için”:


PERL, MARTIN L.


A.B.D., Stanford Üniversitesi, CA, d. 1927


“Tau leptonunun keşfi için”


REINES, FREDERICK


A.B.D. Kaliforniya Üniversitesi, Irvine, d. 1918, ö. 1998


“Nötrinonyu keşfi için”


1996


LEE, DAVID M.


A.B.D., Cornell Üniversitesi, Ithaca, NY, d. 1931;


OSHEROFF, DOUGLAS D.


A.B.D., Stanford Üniversitesi, CA, d. 1945; ve


RICHARDSON, ROBERT C.


A.B.D., Cornell Üniversitesi Ithaca, NY, d. 1937:


“Helyum-3’ün üstünakışkanlığını keşifleri için”


1997


CHU, STEVEN


A.B.D., Stanford Üniversitesi, Kaliforniya, d. 1948;


COHEN-TANNOUDJI, CLAUDE


Fransa, College de France ve Ecole Normale Superieure, Paris, Fransa, d. 1933; ve


PHILLIPS, WILLIAM D.


A.B.D., National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, Maryland, d. 1948:


“Atomları lazer ışığıyla soğutma ve hapsetme yöntemlerini geliştirdikleri için”


1998


LAUGHLIN, ROBERT B.


A.B.D., Stanford Üniversitesi, Stanford, CA, A.B.D., d. 1950;


STÖRMER, HORST L.


A.B.D., Columbis Üniversitesi, New York, NY ve Bell Laboratuarları, NJ, USA d. 1949; ve


TSUI, DANIEL C.


A.B.D., Princeton Üniversitesi, NJ, d. 1939:


“Kesirli yüklü uyarımları olan yeni bir kuantum sıvısı keşfettikleri için”


1999


HOOFFT, GERARDUS


Utrecht Üniversitesi, Utrecht, Hollanda


MARTİNUS J. G. VELTMAN


Michigan Üniversitesi, Ann Arbor , Michigan ,ABD


“Elektromanyetik zayıf etkileşimin yapısı”


2000


ALFEROW, ZHONES I.


A.F. Ioff Fiziko – Teknik Enstitüsü, Petersburg, Rusya


KROEMAN, HORWERT


Kaliforniya Üniversitesi, Santa Barbara, California, ABD


KİBY, JACK S.


Texas Instruments, Dallas, Texas, ABD


“Modern İletişim Teknolojilerine yaptıkları katkı”Yıllara Göre Nobel Fizik Ödülleri

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder