9 Aralık 2013 Pazartesi

Zihinsel Engelli Çocukların Tanımı

Zeka; bireyin sahip olduğu beden,zihin,sosyal yetenek ve fonksiyonlarının bütünleştirdiği çok yönlü beyin,öğrenme,uyum sağlama ve yeni bir şey yapma gücüdür.


‘’Gelişim süreci içinde genel zihinsel işlevlerde normallerden önemli derecede gerilik,bunun yanında uyumsal davranışlarda yetersizlik gösterme durumu’’zihinsel engel olarak tanımlanmıştır.


‘’Doğumdan önce,doğum sırasında ve doğumdan sonraki gelişim sürecinde,çeşitli nedenlerle,zihin, psikodevim


sel,sosyal olgunluk,gelişim ve fonsiyonlarda sürekli yavaşlama,duraklama ve gerileme nedeniyle davranış ve uyum yönünden yaşıtlarına göre sürekli gerilik ve yetersizliği olduğu için normal eğitim programlarından yararlanamama durumudur.’’Zihinsel Engelli Çocukların Tanımı

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder