15 Aralık 2013 Pazar

Gebelik ve Doğumun Annenin Ankilozan Spondiliti Üzerindeki Etkileri

Eğer cinsiyet steroidleri, otoimmün hastalıkların başlangıcında ve devam etmesinde yer alıyorsa, gebelik bu bağlantıya ilginç bir pencere açmaktadır. Gebelikte DHEAS seviyeleri değişmemesine veyâ azalmasına rağmen, dolaşımdaki östrojen, progesteron, kortizol ve testosteron seviyeleri artmaktadır. Bu hormonal değişikliklerin yanı sıra, immün sistemde de bazı değişiklikler meydana gelir. Tip – 1 yardımcı T hücrelerinde (Th1) ve hücre aracılı immün cevaplarda baskılanma olur. Doğum eylemi sonrasında, endokrinolojik ve immünolojik değişiklikler gerisin geriye döner.Literatürde, gebeliğin romatoid artrit ve SLE üzerindeki etkilerine dâir yeterince veri mevcuttur. AS’de gebelik ve doğuma ilişkin bilgiler, belki de az sayıda AS’li kadın hastanın üretkenlik çağında olması dolayısıyla kısıtlıdır. Ostensen ve arkadaşları tarafından, gebeliğin AS üzerindeki etkilerine dâir çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Sadece bir çalışmadan, AS’nin gebeliğe bağlı gelişimine ilişkin veriler elde edilmiştir. AS, üzerinde çalışılan 500’ü aşkın kadın hastanın yaklaşık % 20’sinde gebeliğe bağlı olarak ortaya çıkmıştı. AS gelişen bu yeni vakalaırn % 50’si gebelik esnasında, geriye kalan % 50’si de doğum eyleminden sonraki altı ay içinde ortaya çıkmıştır. Gebeliğin, hastalığın etkinliği üzerinde herhangi bir net etkisi gözlenmemiştir. Gebelik öncesinde mevcut olan hastalığın, gebelik esnasında daha kötü hâle geldiği tesbit edilmiştir. Teknik olarak, göğsün sınırlı olarak genişlemesi doğum esnasında sorunlara yol açabilir, fakat bu çeşit komplikasyonlar literatürde rapor edilmemiştir. Doğum sonrasında, gebeliğin immünolojik değişiklikleri geri döner. Kadınlarda, erkeklere göre daha sık görülen periferik artrit ve ön üveit, kendilerini doğumdan sonra daha belirgin olarak gösterirler. Ayrıca, AS’li kadın hastaların % 50’si, doğumdan altı ay sonra alevlenme tecrübesini yaşarlar. Bu alevlenmeler, endokrin veyâ immünolojik sistemlerdeki değişikliklerden kaynaklanabilir, fakat bu durum, aynı zamanda çocuğun bakımı esnasındaki artan fiziki etkinliğe de bağlanmıştır.Gebelik ve Doğumun Annenin Ankilozan Spondiliti Üzerindeki Etkileri

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder